Home | Disclaimer

Disclaimer

Alle copyright © voor de inhoud van alle pagina's op deze website berust bij de Civil Aviation Safety Authority van Suriname (CASAS). U is evenwel toestemming verleend om:

  • dit materiaal te bekijken; 
  • korte uittreksels of vertalingen te maken onder voorwaarde dat de
    bron wordt vermeld; en 
  • afdrukken te maken voor persoonlijk gebruik, echter niet met als
    doel persoonlijk of commercieel gewin.

Disclaimer
De CASAS geeft geen garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, zakelijke toepasbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan ook voor wat betreft de informatie in de documentatie welke wordt geproduceerd of beschikbaar gesteld door de CASAS op of door middel van deze website.
OfficiŽle informatie is uitsluitend beschikbaar middels door de CASAS verstrekte, gewaarmerkte documentatie.

Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer