Home | Over CASAS | Taken en bevoegdheden

Taken en bevoegdheden

In het algemeen heeft CASAS tot taak het bevorderen en waarborgen van de vliegveiligheid van in Suriname geregistreerde burgerluchtvaartuigen of luchtvaartuigen van vreemde nationaliteiten in gebruik bij Surinaamse rechtspersonen, al dan niet voorzien van een vergunning tot vluchtuitvoering, of in gebruik bij natuurlijke personen, ongeacht waar ter wereld deze zijn ingezet.

Casas is onder andere bevoegd tot:

 1. ontwikkelen en regelmatig aanpassen van nationale standaarden en regelingen in overeenstemming met internationale standaarden en aanbevelingen, zoals opgenomen in de bij het Verdrag van Chicago van 1944 behorende annexen.
 2. Het inspecteren, afgeven, goedkeuren, schorsen of intrekken van:
  1. vergunningen tot vluchtuitvoering
  2. vergunningen van ondernemingen belast met het onderhoud en repareren van burgerluchtvaartuigen in Suriname
  3. vergunningen voor het verzorgen van luchtvaartopleidingen
  4. technische vergunningen voor het exploiteren van luchtvaarterreinen;
  Bekijk ook: Flight Operations en Airworthiness 
 3. het controleren van werk en rusttijden regelingen en andere werkomstandigheden van luchtvaartpersoneel dat in het bezit is van afgegeven bewijzen van bevoegdheid en bevoegdheidverklaringen.
  Bekijk ook: Flight Operations
 4. het controleren van in Suriname geregistreerde luchtvaartuigen op hun luchtwaardigheid en de afgifte van bewijzen van luchtwaardigheid voor zodanige luchtvaartuigen;
  Bekijk ook: Airworthiness
 5. het goedkeuren, afgeven, vernieuwen, intrekken of schorsen van bewijzen van bevoegdheid, als ook het geldig verklaren van elders uitgegeven geldige bewijzen van  
  bevoegdheid.
  Bekijk ook: Personnel Licensing
 6. het inrichten en bijhouden van een register waarin aantekingen worden gemaakt inzake de afgifte, geldigverklaring en vernieuwing van de verschillende typen bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaring, afgegeven aan het luchtvaartpersoneel
  Bekijk ook: Personnel Licensing
 7. het opstellen, verspreiden en houden van toezicht op de verschillende af te nemen luchtvaartexamens;
  Bekijk ook: Personnel Licensing en Flight Operations 
 8. het bijhouden van een luchtvaartregister voor de inschrijving van burgerluchtvaartuigen;
  Bekijk ook: Airworthiness
 9. het vaststellen van vergoedingen voor de dienstverlening in verband met de uitvoering van inspecties, afgifte, vernieuwing of geldigverklaring van bewijzen van bevoegdheid, registratie van burgerluchtvaartuigen en het afnemen van luchtvaartexamens;
 10. het uitoefenen van toezicht op de naleving van Civil Aviation Regulations Suriname
  Bekijk ook: Flight Operations en Airworthiness en Personnel Licensing
 11. het coordineren van het onderzoek naar vliegongevallen/vliegincidenten waar nodig onder toezicht van de justitiele autoriteiten;
  Bekijk ook: Flight Operations en Airworthiness en Personnel Licensing
 12. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van onveilige situaties waarbij in het bijzonder “human factors” een rol kunnen spelen.
  Bekijk ook: Flight Operations en Airworthiness en Personnel Licensing


Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer