Advisory Pamphlet 29
CASAS hereby announces its publication of Advisory Pamphlet 29: Voluntary Aviation Safety Reporting System

Advisory Pamphlet 28
Advisory Pamphlet 28: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Laser) Operations and Reporting Illumination of Aircraft

 
Home | Actueel

Actueel

2 oktober 2008

Luchtvaart Onderhandelings-en adviesorgaan geheractiveerd

Luchtvaart Onderhandelings-en adviesorgaan geheractiveerd

Op 7 oktober a.s. komt de Luchtvaart Onderhandelings-en Adviesorgaan in eerste vergadering bijeen, nadat per 1 augustus nieuwe leden bij ministerieel besluit benoemd zijn. Het 9 leden tellend orgaan onder voorzitterschap van de Direkteur van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft tot taak:

  • het evalueren van bestaande luchtvaartovereenkomsten;
  • het uitbrengen van advies over met andere landen aan te gaan van luchtvaart relaties;
  • het uitbrengen van advies over luchtvaartmaatschappijen waarmee Suriname reeds een relatie heeft;
  • het uitbrengen van advies met betrekking tot nationale verzoeken om economische vergunningen;
  • het uitbrengen van advies over de hoogte van tarieven voor binnen-en buitenlandse diensten; en
  • het voeren van onderhandelingen met andere landen in verband met het aangaan van luchttransportovereenkomsten.

Het Luchtvaart Onderhandelings-en Adviesorgaan zal driemaandelijkse rapporteren aan de Minister van TCT met copie verlening aan President en de Vice-President van de Republiek Suriname;


Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer