Advisory Pamphlet 29
CASAS hereby announces its publication of Advisory Pamphlet 29: Voluntary Aviation Safety Reporting System

Advisory Pamphlet 28
Advisory Pamphlet 28: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Laser) Operations and Reporting Illumination of Aircraft

 
Home | Actueel

ActueelAdvisory Pamphlet 28

CASAS hereby announces its publication of Advisory Pamphlet 28: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Laser) Operations and Reporting Illumination of Aircraft.

For the document please click here. For a short video of laser illumination incidents and the effects on pilots please click here.

Bekendmaking

Hierbij vraagt de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) uw aandacht voor het volgende.

Er is wereldwijd een stijgende trend te constateren in het opzettelijk beschijnen van luchtvaartuigen met laserstralen. Deze handeling heeft tot gevolg dat de piloten tijdens de vlucht, in het bijzonder bij het opstijgen en/of landen, worden verblind. Het behoeft geen betoog dat hierdoor de vliegveiligheid ernstig in gevaar wordt gebracht.

Recentelijk hebben wij rapportages binnen gehad dat ook in ons land dergelijke handelingen zich hebben voorgedaan.

Gelet op het bovenstaande doet de CASAS een dringend beroep op de samenleving om deze handelingen welke een ernstig gevaar vormen voor de burgerluchtvaart, na te laten. Een ieder die kennis draagt van, dan wel bemerkt dat zulke handelingen zich voordoen wordt gevraagd dit te rapporteren aan de dichtstbij zijnde politiepost en aan de CASAS op het email adres casas@casas.sr.

Wij wensen te benadrukken dat het opzettelijk beschijnen van luchtvaartuigen met laserstralen wettelijk verboden is en dat hiertegen streng opgetreden zal worden.

De Wnd. Directeur CASAS

B. de Souza


Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer