Home | Diensten | Personnel Licensing

Personnel Licensing

:casaspel@casas.sr

De afdeling brevettering is verantwoordelijk voor het evalueren, co÷rdineren en administreren van aanvragen voor de afgifte van burgerluchtvaart brevetten en medische certificaten, dit in nauwe samenwerking met de afdelingen Flight Operations en Airworthiness en de vlieg medische keuringsartsen. Zij is ook verantwoordelijk voor het registreren van gebrevetteerden en het bijhouden van de daaraan gerelateerde administratie.

De ICAO definieert een brevet als volgt:
Een brevet is een middel waarmee een land een brevet houder autoriseert om specifieke taken binnen de luchtvaart te mogen uitvoeren. Indien deze taken niet correct uitgevoerd worden, brengen ze de luchtvaart ernstig in gevaar. Een brevet levert bewijs dat het land van afgifte tevreden is over de wijze waarop de houder op een internationaal acceptabel niveau zijn bedrevenheid heeft gedemonstreerd.

Ter garandering dat gebrevetteerden over een geschikt en acceptabel internationaal niveau van bekwaamheid beschikken, zullen personen werkzaam op de afdeling brevettering actueel gehouden moeten worden door de nodige trainingen te ondergaan welke ze in staat moet stellen de desbetreffende regelgeving (CARS Part 2) aan te passen en te amenderen in overeenstemming met de standaarden van Annex 1 van het Verdrag van Chicago.

Over CASAS | Diensten | Wet- & regelgeving | Actueel | FAQ | Contact ons | Disclaimer